Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

Z1925_2_4701

buďte tak laskav převedou mne na druhou stranu

Z1925_3_4702

Krucifix!

Z1925_5_4703_1

myslím, volá na ty druhy

Z1925_5_4703_2

Kráa ./. ./.

Z1925_7_4704

"po druhi a stodvacet dali"

Z1925_8_4705

zajímavy moc […?])

Z1925_9_4706_1

to je slín

Z1925_9_4706_2

Hruškí!

Z1925_11_4708_1

...

Z1925_11_4708_2

...

Z1925_13_4710

to tu tu tu tatá ./.

Z1925_14_4711

kol […] ./.

Z1925_15_4712

tadydle u ty věže

Z1925_17_4713

fuj tajksl

Z1925_20_4714

Pivo Pivo

Z1925_21_4715

já musím

Z1925_22_4716

Skalice Boskovice!

Z1925_12_4709

ten zbytek vlasů né

Z1925_23_4717

Ale tady je to hezky Co?

Z1925_24_4718

ano do Mělníku ano

Z1925_25_4719

o vašem domečku velikánský

Z1925_26_4720

ja musím na celý rok si to vynahradit

Z1925_27_4721

teď mám celý den pro sebe

Z1925_28_4722

Dobre ráno!

Z1925_29_4723

Ježiš! podivte se na to!

Z1925_30_4724

Tak poť!

Z1925_31_4725_1

ona va nezná

Z1925_31_4725_2

ne!

Z1925_34_4726

maju moc husiček

Z1925_35_4727

Horké párky!

Z1925_36_4728

ta pejrova tráva

Z1925_37_4729

...

Z1925_38_4730_1

...

Z1925_38_4730_2

...

Z1925_39_4731

chochuchó

Z1925_39_4732

ti ti ti

Z1925_40_4733

ťui ťui trri

Z1925_41_4734_1

...

Z1925_41_4734_2

...

Z1925_42_4734_3

nědam ./. ./.

Z1925_43_4735

Korunu dajtě

Z1925_44_4736_1

není doma?

Z1925_44_4736_2

ni!

Z1925_44_4736_3

ni!

Z1925_45_4737

...

Z1925_49_4738

od večera musi iť

Z1925_50_4739_1

Co to?

Z1925_50_4739_2

ty plutě to udělaly

Z1925_51_4740_1

To jste mezi prvními

Z1925_51–52_4740_2

no tož, když zraje

Z1925_53_4741

nedopaluj mě!

Z1925_54_4742

passe babulo

Z1925_55_4743

Potemokretravě se nemaž vstaň

Z1925_57_4744

Taka hruba skura

Z1925_66_4746

už je to zpalčeny

Z1925_68_4748_1

Koko ./. – […?]

Z1925_68_4748_2

Kokyto ko

Z1925_69_4749

něma pacholka ani kravařa

Z1925_70_4750

to jeto teho razteli!

Z1925_71–72_4751

maminko maminko maminko maminko!

Z1925_73_4752

Mařenko zpivaj!

Z1925_74_4753


Z1925_75_4754_1

...

Z1925_75_4754_2

...

Z1925_75_4754_3

...

Z1925_76_4755

...

Z1925_78_4757_1

Tonka utikaj! ./.

Z1925_78_4757_2

Kajideš ešče?

Z1925_81_4759_1

Bude pršeť

Z1925_81_4759_2

na Měrkovice

Z1925_82_4760

[orarrr?]

Z1925_83_4761

kogokó

Z1925_85_4762

Má poklona káva se prodává v jídelním voze

Z1925_86_4763

To on nechce, kde pák!

Z1925_90_4765

Nevykládej mam[á]!

Z1925_91_4766

Dyž to má čas ani nemusíte jít už to tam pošlu

Z1925_93–94_4767

Takové zdržení s tím vážením "margarin" to jsem jak živ[o] neviděla

Z1925_95_4768

My sme krajani přece

Z1925_110_4769

Kruu Kruu

Z1925_111_4770

kraa

Z1925_112_4771

kru

Z1925_114–113_4772_1

krrr ./.

Z1925_113_4772_2

kr!

Z1925_10_4707

Pivo

Z1925_58_4745

...

Z1925_67_4747_1

meeeé

Z1925_67_4747_2

mee eé

Z1925_77_4756

...

Z1925_79_4758

...

Z1925_87–88_4764

To by nikdy neřekl

Z1925_115_4773_1

Pivo

Z1925_115_4773_2

Horke parky