Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

Z1914_1_3448_1

ka

Z1914_1_3448_1

ka

Z1914_2_3448_2

Kuba na! Kuba

Z1914_2_3448_3

ťoťoti cik ťotití

Z1914_2_3448_4

nó ------?

Z1914_3_3448_5

aby ./. ./. aby to bylo -

Z1914_3_3448_6

Hy!

Z1914_4_3448_7

Poďte Pokorny

Z1914_4_3448_8

a ja nejdu!

Z1914_5_3448_9

pravda že to mám

Z1914_6_3448_10

hehehehehe

Z1914_6_3448_11

tak už poď!

Z1914_7_3448_12

Servus: Povidám

Z1914_8_3448_13

vylízat!

Z1914_8_3448_14

no poď sem poď!

Z1914_9_3448_15

...

Z1914_10_3448_16

...

Z1914_11_3448_17

mamičko už ja idu

Z1914_12_3448_18

opovážlivosť └┘┘

Z1914_13_3448_19a

kviiiiý

Z1914_13_3448_19b

oei

Z1914_14_3448_20

ja už du!

Z1914_14_3448_21

Krra Krrr

Z1914_15_3449_1

vrr vrr

Z1914_15_3449_2

tou Krrrru

Z1914_16_3451

...

Z1914_17_3452

...

Z1914_18_3453_1

Dobře ti! ./.

Z1914_18_3453_2

vem sě kožuch napřed na sebe

Z1914_19_3454

kí - vy -------

Z1914_20_3455

a von mně psal

Z1914_21_3456_1

a holubům kus vánočky

Z1914_21_3456_2

a vrabcům

Z1914_22_3457

...

Z1914_23_3458

Kadyma pudem?

Z1914_23_3459

muže.

Z1914_24_3460

Počkejte na nás!

Z1914_25_3461

...

Z1914_26_3462

Právě začátek představení

Z1914_27_3463_1

m______________

Z1914_27_3463_2

m ./. ./.

Z1914_28_3464_1

m______

Z1914_28_3464_2

...

Z1914_29_3465_1

m______

Z1914_29_3465_2

no chce it sem!

Z1914_30_3466

běž za Marynou!

Z1914_31_3467

í _______ u ./. ./.

Z1914_32_3468_1

Tak na!

Z1914_32_3468_2

he hou ou

Z1914_32_3468_3

ho!

Z1914_32_3468_4

hehou

Z1914_32_3468_5

Já ti dám!

Z1914_33_3469_1

Mám ti dát chleba?

Z1914_34_3470

To bylo dobry, viď!

Z1914_34_3471_1

Kameni nalámat

Z1914_34_3471_2

dotáhnout

Z1914_35_3472

...

Z1914_35_3473

m

Z1914_36_3474

mate sebou peníze?

Z1914_37_3475_1

hau ./. ./.

Z1914_39_3476

už je po ni

Z1914_40_3477

tak běž! ./.

Z1914_41_3478_1

m ˗˗˗˗˗˗˗˗

Z1914_41_3478_2

ja ti nerozumím

Z1914_41_3478_3

hau hu hau

Z1914_42_3479

ale kde!

Z1914_43_3480

ja to neudělám ./.

Z1914_44_3481_1

tím sem přišla laciněji

Z1914_44_3481_2

má úcta pane řediteli

Z1914_44_3481_3

tím sem přišla lacineji ./.

Z1914_46_3482

půjdu s tebó!

Z1914_47_3483

ťo ti ťo

Z1914_48_3484_1

hau!

Z1914_48_3484_3

hau!

Z1914_49_3485

Já dyš sem šla

Z1914_50_3486

hau hau he ./. ./.

Z1914_51_3487

ti ti ťo ťo ťo 1 │ 2 │ 3

Z1914_54_3489

ešče není oblíknuta

Z1914_58_3490

na tom víně seděli tak jak by se radili

Z1914_59_3491

Každej co donese - ušlape

Z1914_60_3494

...

Z1914_61_3495

tí ./. ./. tio

Z1914_62_3496

Mařko ./. skoč tam na ten maňásek.

Z1914_62_3497

zlatou veselku

Z1914_63_3498

...

Z1914_64_3499

Jak to?

Z1914_67_3502_1

odioty -

Z1914_67_3502_2

...

Z1914_67_3503

poooi ./. ./.

Z1914_68_3504

ja někam skočím do vody -

Z1914_69_3505

pipi pipípí

Z1914_70_3506

jsou jim takovy modry _

Z1914_70_3507

ti[...] ťo ti[..]lo

Z1914_72_3509_1

ti to dodo ./. ./.

Z1914_72_3509_2

toti tododo ťo

Z1914_72_3509_3

toti ./.

Z1914_73_3510

tititú ťou tiu

Z1914_74_3511

...

Z1914_76_3512

...

Z1914_78_3513

ťaťa tio

Z1914_81_3514

oni se mu smíli ./.

Z1914_82_3515_1

ti ti todadatu ./.

Z1914_82_3515_2

ťoi ./. ./. ./.

Z1914_82_3515_3

todi ./. ./. ./.

Z1914_85_3517

piptia tědatau ./.

Z1914_86_3518

...

Z1914_86_3519

ťa -

Z1914_87_3520

c ./. c c c c

Z1914_88_3521

ťoťoti ťoti

Z1914_88_3522_1

to to ti to?

Z1914_88_3522_2

c c

Z1914_89_3523

c c c

Z1914_90_3524

kiku

Z1914_90_3525

Před maló chvíló

Z1914_91_3526

ťorrruťo

Z1914_91_3527

titiťo ./.

Z1914_93_3528_1

ťoi todoti

Z1914_93_3528_2

to di to o o

Z1914_93_3528_3

tidi

Z1914_94_3529_1

trrr

Z1914_94_3529_2

ťoťo ./.

Z1914_95_3530

...

Z1914_95_3531

da tidati ./.

Z1914_96_3532_1

ťoťo ./.

Z1914_96_3532_2

toy ./.

Z1914_97_3533

ťotititi

Z1914_103_3535_1

Koooi ./.

Z1914_103_3535_2

...

Z1914_107_3536

ťododo

Z1914_108_3537_2

troťi ./.

Z1914_108_3537_1

tio ./.

Z1914_109_3538

nedala nic pane!

Z1914_110_3539

tipy ťopo ./.

Z1914_111_3540

pořad stem dělá mík mik mik

Z1914_113_3541

Kvaoooo ./.

Z1914_114_3542

timťaďa

Z1914_115_3543_1

ikajou

Z1914_115_3543_2

ete ašina

Z1914_116_3544

onem ./.

Z1914_117_3545

oio ./.

Z1914_118_3546

Počkej ty dostaneš hujkou

Z1914_119_3547

měl sem takovy pěkny koně

Z1914_120_3548

musim stávat brzy každy den sem o pěti zhůru

Z1914_121_3549

ona mu děla pomyšlení a tak co?

Z1914_122_3550

tai ./. taee

Z1914_122_3551

krrrrrru

Z1914_123_3552

chudobným ľudom

Z1914_124_3553

e e

Z1914_125_3554

tady udělame Miladko hači

Z1914_126_3555

Korik [Korik?]

Z1914_127_3556

dobry večer přeju - dobry večer

Z1914_128_3557

Pochvalen buď Ježiš Kristus

Z1914_129_3558

Jak oni si to pamatujou

Z1914_131_3559

tuitito totoik

Z1914_132_3560

ťo ťo ./. ./. ./.

Z1914_133_3561

pyť i - í ./. ./.

Z1914_134_3562

khá khá

Z1914_135_3563

to dělá otroka na vojně

Z1914_136_3564_1

krrro

Z1914_136_3564_2

prr ./. ./. pr

Z1914_137_3565

Pane ./. poďte si sednut k nám

Z1914_137_3566_1

"do košára nic —̶ "

Z1914_138_3566_2

aj u koliby

Z1914_139_3567

hned kúsek

Z1914_139_3568

ja sem odchodila

Z1914_140_3569

ju ú _________

Z1914_140_3570

do lesa

Z1914_66_3501

...

Z1914_66_3502

...