Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

Z1904_2_2252

dobrá!

Z1904_2_2253

od žab asi

Z1904_2_2254

maslák

Z1904_2_2255

ženuška

Z1904_3_2256

zas idu hlídať

Z1904_3_2257

taky je teho málo

Z1904_4_2259

dostal by bolení zubů

Z1904_4_2260

aaa

Z1904_5_2261

to to to to on im nepovi

Z1904_5_2262

Ze dva ze tři roky ./.

Z1904_6_2263

mamo! ./. ./.

Z1904_6_2264

oblizuješ oblizuješ?

Z1904_7_2265

Co? Co?

Z1904_7_2266

Kdo je tam?

Z1904_8_2267

edem štyry

Z1904_8_2268

už pršá!

Z1904_8_2269

Kočka ideš ./. ./.

Z1904_9_2270

a nevim kde lice

Z1904_9-10_2271_1

u Žofiny

Z1904_9-10_2271_2

u Frantiny

Z1904_9-10_2271_3

tam, preč!

Z1904_10_2272

Kokoko kokodá ko

Z1904_11_2273

a jejda ješče jak!

Z1904_11_2274

Pase kravu

Z1904_11_2275

Alžbětó

Z1904_12_2276

by mohla byť baj na kurníku

Z1904_12_2277

Francku! Kravy ženou já se pudu podívat dvorské

Z1904_12_2278

Kuó kro ./. ./.

Z1904_13_2279

...

Z1904_13_2280

poď male póď

Z1904_13_2281

Za tři? ale!

Z1904_14_2282

že jí mliko vyzkypalo

Z1904_14_2283

poď ná

Z1904_14_2284

ručky řezať

Z1904_14_2285

zabradek

Z1904_15_2286

gyzdi jedni!

Z1904_15_2287

něviš co sem ja ti pravila?

Z1904_15_2288

Pochvalen buď Ježiš

Z1904_16_2289

dajtě penize

Z1904_16_2290

a ja tu cosi mám ./.

Z1904_17_2292

železnica jela

Z1904_17_2291

při chalupě kole oken

Z1904_18_2293

to ščap

Z1904_18_2294

poď hen poď

Z1904_18_2295

Anebo to nechame na neděli?

Z1904_19_2296

Bůh im zaplať pozdrav ich Pánbu nebeskej

Z1904_19_2297

půjdeme tam dál kolem vinohradu

Z1904_19_2298

...

Z1904_20_2299

chlape hlópé

Z1904_20_2300

ta divka Čechova vekládala

Z1904_21_2301

vinobraní

Z1904_21_2302

vezívám

Z1904_21_2303

vincouři

Z1904_22_2304

vezivám

Z1904_22_2305

hóvedene

Z1904_23_2306

[zhromáždení ]

Z1904_23_2307

véburně

Z1904_29_2308

povidámu

Z1904_30_2309

až až s červenýho vrchu

Z1904_30_2310

je taková taková

Z1904_30_2311

my za to nemůžeme

Z1904_30_2312

ja sem tam zanesla potnu kadlátek

Z1904_31_2313

zas vlečó živobytí?

Z1904_31_2314

až tám v Brně

Z1904_32_2315

...

Z1904_32_2316

ja sem povidál ./.

Z1904_32_2317

Jak to povidám! Heja! Hej!

Z1904_33_2318

zas nejste spolem?

Z1904_33_2319

Pane Bože hóšť! (houšť)

Z1904_34_2320

Kue Kui

Z1904_34_2321

Ach Bože!

Z1904_35_2322

Sultane! poď sem!

Z1904_36_2323

v tom blátě nemůžem přejíct

Z1904_36_2324

chtěl bys to?

Z1904_37_2325

Na Vídence se mělo takové neštěstí stát

Z1904_37_2326

o půl dvanácte

Z1904_38_2327

už jenom poď!

Z1904_39_2328

hafha -----ú -------

Z1904_39_2329

hahufú ----------

Z1904_39_2330

u-------u

Z1904_40_2331

...