Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

Z1903_5_1564

jó?

Z1903_5_1565

tento?

Z1903_6_1566

unavena?

Z1903_6_1567

vité ./.

Z1903_7_1568

není to pravda?

Z1903_7_1569

vody dost!

Z1903_8_1570

to už je ale plavba -

Z1903_9_1571

to je dobry tady vody dóst!

Z1903_9_1572

postav Hanku!

Z1903_10_1573

gá gá ./.

Z1903_10_1574

Kampak déte děvčata?

Z1903_11_1575

Ladečku! pomale

Z1903_12_1576

Co se čučíš?

Z1903_13_1577

Pavelka! ./.

Z1903_13_1578

blato ./. ./. blato

Z1903_14_1579

dyž ja se změřím ja su velká

Z1903_14_1580

kuku ./. ./.

Z1903_16_1582

aaa ./.

Z1903_16_1583

o -

Z1903_17_1584

budu bitá

Z1903_18_1585

Kolik už máte kádi hotovejch?

Z1903_19_1586

zaplať mě můj

Z1903_20_1587

jsou ukradeny!

Z1903_21_1588

no tak poď zas zatra

Z1903_21_1589

on je ti zkaženej ./.

Z1903_22_1590

„vždycky: on mě neda pokoj on za mnú chodí “

Z1903_23_1591

elektrika ./. honem!

Z1903_23_1592

člověk se teho bójí!

Z1903_24_1593

„nazýval si otravou“

Z1903_24_1594

„či se nebojíš hříchu“

Z1903_25_1595

učitel to píše!

Z1903_25_1596

to ste ho vypili sami

Z1903_26_1597

nezlobijou se

Z1903_27_1598

žadny ho neposlechne

Z1903_27_1599

včilka už

Z1903_28_1600

na svatem Hostynku

Z1903_28_1601

on to tam láme

Z1903_28_1602

Pán Skala

Z1903_29_1603

...

Z1903_29_1604

teď bude trochu teho ovoca

Z1903_30_1605

...

Z1903_31_1606

...

Z1903_31_1607

...

Z1903_31_1608

kuku ./. ./.

Z1903_32_1610

ty ty ty ./.

Z1903_33_1611

bim

Z1903_33_1612

fioo fioo pipipi

Z1903_34_1613

...

Z1903_34_1614

...

Z1903_36_1615

jak až těžko chodím

Z1903_37_1616

přidajú

Z1903_37_1617

Pambu zaplať za peníze

Z1903_38_1618

už sem se ženú 53 let

Z1903_41_1619

...

Z1903_45_1620

umývala

Z1903_45_1621

Kázání zas druhé

Z1903_46_1622

Či tóť?

Z1903_46_1623

Martine!

Z1903_46_1624

tož sa ponáhlete!

Z1903_47_1625

...

Z1903_47_1626

tak jez!

Z1903_48_1627

Kohoutek koupený

Z1903_48_1628

vítajtě hlokom!

Z1903_49_1629

tak tě lištím

Z1903_50_1630

ty kopce ty kopce!

Z1903_50_1631

a utěkaj!

Z1903_51_1632

až do toho bláta

Z1903_52_1634

oië ./. ./.

Z1903_52_1635

aj po čtvernožkách!

Z1903_53_1636

cérek?

Z1903_53_1637

Cerky!

Z1903_56_1638

já už sem snídal!

Z1903_56_1639

chcete vody?

Z1903_57_1640

...

Z1903_57_1641

neopatrná

Z1903_58_1642

kde to dé tak to dé a kde to nende?

Z1903_59_1643

bububu ./.

Z1903_60_1644

Co je ti potem? No ne!

Z1903_61_1646

Ježišmaryja toto letí

Z1903_61_1647

O jo! čtyřicet padesat

Z1903_62_1648

ještě jeden škrubák

Z1903_63_1649

Dobry večer

Z1903_4_1658

dyť ja nejsem tak hloupá dyť já sem se týky starala

Z1903_15_1581_1

Kuku ./. ./.

Z1903_32_1609_1

...

Z1903_32_1609_2

...

Z1903_51_1633

oi oi

Z1903_60_1645_1

Anna je to půl hodiny ještě néni

Z1903_60_1645_2

Co?

Z1903_17_1722_1

...

Z1903_17_1722_2

...

Z1903_17_1722_4

...