Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

Z1901_01_438

až ve středu?

Z1901_02_439

m ---

Z1901_03_440

e ---

Z1901_03_441

mamama, mamama

Z1901_04_442

a - a a - a

Z1901_04_443

mammam ... mammammam!

Z1901_05_444_1

hned se utopil

Z1901_05_444_2

ja nemam hladu

Z1901_06_445

e ----

Z1901_06_446

m ----

Z1901_07_447

e - je!

Z1901_07_448

avavavavava

Z1901_08_449

m - - -

Z1901_09_450

tysimalinenkémoje

Z1901_09_451

no - choť (nechť)

Z1901_10_452_1

hhh- hhh-

Z1901_10_452_2

hh hhr

Z1901_11_453

e -

Z1901_11_454

ja nejsem ve spodňakach

Z1901_12_455

ava ava a

Z1901_12_456

ták ták hačinky Lidunka

Z1901_13_457_1

a - - - m

Z1901_13_457_2

e ef!

Z1901_13_457_3

eue

Z1901_13_458

aaa e!

Z1901_14_460_1

a -

Z1901_14_460_2

ba

Z1901_14_460_3

a a a a a a a

Z1901_13_459

e!

Z1901_16_462

Nó to nepovjя

Z1901_16_463_1

a - - -

Z1901_17_463_2

a - u

Z1901_17_464

panana

Z1901_18_465

a -

Z1901_18_466

...

Z1901_18_467

...

Z1901_19_468

m ťm ťm

Z1901_20_470_1

...

Z1901_20_470_2

...

Z1901_22_472

e -

Z1901_21_471

amme

Z1901_22_473

echee

Z1901_23_474

e -

Z1901_23_475

e e e

Z1901_24_476

milosťpaní už nese Fanka husičku

Z1901_25_477

eche e ee

Z1901_25_478

pohledim

Z1901_26_479

avava va

Z1901_26_480

m - m

Z1901_27_481

a -

Z1901_27_482

a -

Z1901_28_483

aka acha!

Z1901_28_484

avava

Z1901_29_485

u -

Z1901_29_486

a -

Z1901_30_487

a -

Z1901_30_488

začiname napřed

Z1901_31_489

e -

Z1901_32_490

Kupaťse

Z1901_32_491

e -

Z1901_33_492

e -

Z1901_33_493

s topinkou!

Z1901_34_494

zabobony (pohádky)

Z1901_35_495

e e

Z1901_35_496

che - e -

Z1901_36_497

hrr

Z1901_36_498

a - !

Z1901_37_499

Lido!

Z1901_37_500

Lido -

Z1901_37_501

m ./.

Z1901_38_502

da

Z1901_38_503

am

Z1901_38_504

m

Z1901_39_505

a - - buabu

Z1901_39_506

avavavava

Z1901_40_507

avavava

Z1901_40_508

e --------

Z1901_41_509

a --- mm

Z1901_41_510

e ------

Z1901_42_511

avavava

Z1901_42_512

Lido! Liduško

Z1901_43_513

jak tě plištim tím jabkem

Z1901_43_514

babababa baba

Z1901_44_515

nenné

Z1901_54_1243

ťoťoťoťo

Z1901_55_1244

ťoťo-

Z1901_55_1245

ďoďiďoďi

Z1901_55_1246

vo--lej či či!

Z1901_56_1247

č č

Z1901_56_1248

Kde je čiča?

Z1901_56_1249

Panbu daj na bilo!

Z1901_57_1250

mami toť leze cosi

Z1901_57_1251

volaj čičinku

Z1901_57_1252

aba

Z1901_58_1253

hm ./. ./.

Z1901_58_1254

a -

Z1901_59_1255

taťo

Z1901_60_1257

taťa ťa

Z1901_60_1258

sem sedm roků žebračků

Z1901_61_1259

var - vr

Z1901_61_1260

haa hm

Z1901_62_1261

podivajte se!

Z1901_62_1262

tam je větší pleso

Z1901_62_1263

ale či ja budu hlupy

Z1901_63_1264

no poď: papu

Z1901_63_1265

udělej Lidinko bububu

Z1901_64_1266

naučte se ho ovladať

Z1901_65_1267

naučte se ho ovládat

Z1901_45_1315

a - a

Z1901_46_1316

memememe mememem

Z1901_46_1317

avavavavava

Z1901_46_1318

racionálně

Z1901_47_1319

ja nevim co to je?

Z1901_47_1320

eeeu aaa

Z1901_48_1321

hehehehe

Z1901_48_1322

mememe mememe ./.

Z1901_49_1323

e!

Z1901_49_1324

bababa ./.

Z1901_50_1325_1

mamamama

Z1901_50_1325_2

meme

Z1901_50_1325_3

amememe

Z1901_51_1326_1

memememe

Z1901_51_1326_2

e ---------

Z1901_52_1327

ajbabababo

Z1901_52_1328_1

avava

Z1901_52_1328_2

apapa

Z1901_53_1329

puděm do Příbora puděm?

Z1901_53_1330

přišli umacani dómu

Z1901_54_1331

pohlédim!

Z1901_44_1333

a - a

Z1901_1_1269_příloha

Lidó ./. ./.

Z1901_2_1270_příloha

avavavavava

Z1901_2_1271_příloha

ťaťaťaťa

Z1901_3_1272_příloha

es!

Z1901_3_1273_příloha

je to tata?

Z1901_5_1274_příloha

ja vim ktery je to Mikota

Z1901_5_1275_příloha

Z nebe ni!

Z1901_5_1276_příloha

v poličce na talířku

Z1901_6_1277_příloha

ea!

Z1901_6_1278_příloha

Dej mi dej

Z1901_7_1279_příloha

no stůj: panana

Z1901_8_1280_příoha

jalo

Z1901_8_1281_příloha

dal jsem je na slunko -

Z1901_8_1282_příloha

ja ty huby?

Z1901_9_1283_příloha

alala!

Z1901_9_1284_příloha

ja to vyženu a nech to tam lazi

Z1901_10_1285_příloha

bude třa se domu brat

Z1904_118_2564_2

hlad ./.

Z1901_15_461_1

a a a-a