Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

36

inv. č.:

MZM_JA_530_Z 27

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou a perem, 135 stran

datace:

- , datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

datace: ante 19. 8. 1903 do 26. 12. 1903 dle LJ datace

číslo:

Z1903_33_840

uložení a inv. číslo:

MZM JA_530_Z 27_33

formální popis:

autograf, psáno tužkou, škrtnuto perem

datace:

22.8.1903 – 8.9.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

oni mě (by) byli zabili

kritika hudebního textu:

nápěvek není sylabický

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   0000030-7
448888816

místo zápisu:

[Luhačovice]

mluvčí:

žena

jméno:

Kamila Urválková

označení:

C:

věk:

28 let

děj:

vyprávění Kamily Urválkové

poznámky:

Poznámka editora: nápěvek LJ užil též ve fejetonu Moje Luhačovice - viz LD1, s. 306. Kontext je pravděpodobný.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1903_33_841 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD1, s. 306, fejeton Moje Luhačovice

formální popis:

notosazba, tisk

text:

Oni by mne byli zabili -

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem r. 1903.

intervalově-rytmický derivát:g1#   000000307
4444885.35.35.3

místo zápisu:

Luhačovice

poznámky:

Poznámka editora: soubor nápěvků mluvy paní Kamily Urválkové viz LD 1, s. 306-307.