Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

47

inv. č.:

MZM_JA_525_Z 22

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír , 65 stran ++ příloha 7 f., rok 1901

datace:

17.7.1901 - 21.8.1901, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

na přídeští razítko: Jan Procházka, Brno, Rudolfská ul. č. 9. Většina nápěvků užita ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy s autorskou datací 20. 7. 1901-10.9.1901.

číslo:

Z1901_27_482

uložení a inv. číslo:

MZM JA_525_Z22_27

formální popis:

autograf, tužka, nápěvek škrtnutý

datace:

2.8.1901 – 19.8.1901 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

a -

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   06-1-1-1
1616161616

místo zápisu:

[Hukvaldy - u Sládků]

mluvčí:

dítě

jméno:

[Ludmila Sládková]

označení:

[Lidka]

věk:

8 měsíců

děj:

dětské broukání

poznámky:

poznámka LJ: (nespí) a spat se mu [?] i ... chce; Poznámka editora: nositel nápěvku analogicky odvozen z následujících v Zápisníku Z1901; Nápěvek LJ užil ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy - viz LD 1., s. 315.

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD 1, s. 315, fejeton Nápěvky dětské mluvy

formální popis:

notosazba, tisk

datace:

datoval editor

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem v letech 1904-1906.

intervalově-rytmický derivát:f1#   08-10-2
16161616

místo zápisu:

Hukvaldy - u Sládků

označení:

Lidka

děj:

dětský pláč

poznámky:

LJ: Lidka, ač ospalá, dává se do pláče. Poznámka editora: ve fejetonu zahrnul LJ v jedno tři nápěvky: 482,483 a 484.