Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

36

inv. č.:

MZM_JA_530_Z 27

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou a perem, 135 stran

datace:

- , datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

datace: ante 19. 8. 1903 do 26. 12. 1903 dle LJ datace

číslo:

Z1903_19_790

uložení a inv. číslo:

MZM JA_530_Z 27_19

formální popis:

autograf, tužka, nápěvek škrtnutý

datace:

19.8.1903 – 22.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Pantato kolik je hodin

poznámka:

Poznámka editora: doba zápisu odvozena z LJ poznámky - viz 791;

intervalově-rytmický derivát:d2   00000000
88888888

místo zápisu:

Luhačovice - Malá Kamenná

mluvčí:

muž

označení:

pasák

čas:

9 hod.

děj:

otázka k LJ

poznámky:

poznámka LJ: z dálky velké (as 400 kroků) na malé Kamenné, devět krav pásal. Poznámka editora: Nápěvek LJ užil ve fejetonu Moje Luhačovice - viz LD 1, s. 302.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1903_19_791 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD1, s. 302, fejeton Moje Luhačovice

formální popis:

notosazba, tisk

text:

Pantato, kolik je hodin?

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem r. 1903

intervalově-rytmický derivát:d2   00000000
5.35.35.35.35.35.3424

doba zápisu:

9 hodin

čas:

před setměním

poznámky:

LJ: k nápěvku: Na širokém hřbetě Malé Kamenné důvěrně volá a mne pasák návratu nedočkavý: (nápěvek)