Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

89

inv. č.:

MZM JA_566_Z63

popis:

Kapesní kalendář Akciové moravské knihtiskárny v Brně na rok 1926, 94 stran, bílý papír, psáno tužkou a perem

datace:

6.8.1926 - 30.12.1926, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většinu nápěvků přepsal LJ do lístkové kartotéky - viz MZM JA, i.č. 1422

číslo:

Z1926_72_4847_2

uložení a inv. číslo:

MZM JA_566_Z63_72

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

12.11.1926 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

rrrrr

poznámka:

poznámka editora: místo zápisu odvozeno z LJ komentáře

intervalově-rytmický derivát:f   0
32

místo zápisu:

[Brno] doma

mluvčí:

pes

jméno:

Čipera

označení:

Čipera

čas:

večer

děj:

vrčení psa

poznámky:

poznámka LJ: Čipera do pozoru Pak ňaf ňaf! A do tmavého pokoje šel hledat

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1926_72_4847_1 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba