Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

89

inv. č.:

MZM JA_566_Z63

popis:

Kapesní kalendář Akciové moravské knihtiskárny v Brně na rok 1926, 94 stran, bílý papír, psáno tužkou a perem

datace:

6.8.1926 - 30.12.1926, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většinu nápěvků přepsal LJ do lístkové kartotéky - viz MZM JA, i.č. 1422

číslo:

Z1926_31_4821_2

uložení a inv. číslo:

MZM JA_566_Z63_31

formální popis:

autograf, psáno tužkou, nápěvek škrtnut perem

datace:

19.8.1926 datoval autor

jazyk nápěvku:

německy

text:

Wós?

poznámka:

poznámka editora: místo zápisu odvozeno z bližšího určení

intervalově-rytmický derivát:d1   07
244

místo zápisu:

[Luhačovice] u Aloisky

mluvčí:

žena

označení:

Maďarka

děj:

otázka

poznámky:

poznámka editora: nápěvek LJ zapsal též do lístkové kartotéky - viz MZM JA, i.č. 1422/209, 210. kde je identický se záznamem v zápisníku.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1926_31_4821_1 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

74

inv. č.:

MZM_JA_ 1422

popis:

autograf, psáno perem, bílý papír formátu A6

datace:

1897 - 1928, datoval editor

zdroj:

kartotéka

název:

Bon ton

uložení a inv. číslo:

MZM JA, i.č. 1422/209, 210

formální popis:

autograf, psáno perem

místo zápisu:

Luhačovice

poznámky:

LJ: rozkohoutila se Maďarka. Svým tónem mluvy ( poloha tónu) padáme harmonicky do čiré dálky - do padliska - ve voj hřmotu - v posvátné ticho; do společenské kázně - do vřavy lidu - to je bon ton. Maďaři jak by ho neznali. "Wós?" v bontonu nebylo.