Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

81

inv. č.:

MZM_JA_559_Z56

popis:

vázaný zápisník s nápěvky mluvy, rok 1922-1923, čtverečkovaný papír, psáno černou a modrou tužkou

datace:

4.7.1922 - 11.6.1923, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

autorská datace na přídeští je pozdější než první datovaný nápěvek tohoto zápisníku; některé nápěvky autor použil ve svých publikovaných fejetonech:

číslo:

Z1922-1923_147_4506_1

uložení a inv. číslo:

MZM JA_559_Z56_147

formální popis:

autograf, psáno modrou tužkou, stránka škrtnuta

datace:

24.1.1923 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Ne to bych já říkala

kritika hudebního textu:

LJ k artikulaci: tence poznámka editora: nápěvek není sylabický

poznámka:

poznámka editora: místo určení a datace pravděpodobná

intervalově-rytmický derivát:a   0-100020
2444444

místo zápisu:

[Brno]

durata:

3 x 10 v.

mluvčí:

žena

označení:

mladá dáma

děj:

popření

poznámky:

poznámka LJ: Píši (mine mne mladá dáma a pán) Svěntny mne minul též za nimi "Poznámky?" Já :ano. poznámka editora: nápěvek zapsal LJ též do lístkové kartotéky - viz MZM JA, i.č. 1422/66.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1922-1923_147_4506_2 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

74

inv. č.:

MZM_JA_ 1422

popis:

autograf, psáno perem, bílý papír formátu A6

datace:

1897 - 1928, datoval editor

zdroj:

kartotéka

uložení a inv. číslo:

MZM JA, i.č. 1422/66

formální popis:

autograf, psáno perem

text:

Né - ! To bych já říkala -

intervalově-rytmický derivát:a   0-1000000
24444444

místo zápisu:

Brno, Kounicova ul.

durata:

za 3,33 v.

označení:

[mladá dívčina]

poznámky:

LJ: Záporné slůvko Ne svezlo se po stupnici rozdílů tónových až do těch mlžin (nápěvek). Bylo v té řeči mladé dívčiny k mladému muži hodně zálibnosti.