Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky
ZOBRAZIT FILTR
ZRUŠIT FILTR

pramen nápěvku

číslo pramene:

74

inv. č.:

MZM_JA_ 1422

popis:

autograf, psáno perem, bílý papír formátu A6

datace:

1897 - 1928, datoval editor

zdroj:

kartotéka

číslo:

Z1919_32_4070

uložení a inv. číslo:

MZM JA_554_Z51_32

formální popis:

autograf, psáno inkoustovou tužkou

datace:

12.8.1919 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Svačina?

poznámka:

poznámka editora: místo zápisu odvozeno z kontextu. Nápěvek označil LJ jako nepoužitý.

intervalově-rytmický derivát:c   060
5.35.35.3

místo zápisu:

[Hukvaldy - okolí]

mluvčí:

muž

jméno:

Leoš Janáček

označení:


věk:

65 let

děj:

otázka

poznámky:

Poznámka editora: Nápěvky 4070 a 4071 zaznamenal LJ též do lístkové kartotéky - MZM JA, i.č. 1422/290 kde je totožný se záznamem v zápisníku.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1919_32_4071 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

78

inv. č.:

MZM_JA 554 _Z51

popis:

vázaný zápisník s nápěvky mluvy, rok 1919, 153 stran+ čtverečkovaný papír, psáno inkoustovou a černou tužkou.

datace:

3.6.1919 - 16.2.1920, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

některé zápisy autor označil perem jako nepoužité

uložení a inv. číslo:

MZM JA - i.č. 1422/290, 291

formální popis:

autograf, psáno perem

místo zápisu:

Hukvaldy, na cestě ke kapličce

poznámky:

LJ: Děvče nese do pole vodu. Na cestě ku "kapličce".