Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

67

inv. č.:

MZM JA_549_Z46

popis:

vázaný zápisník s Janáčkovými nápěvky mluvy, čtverečkovaný papír, psáno tužkou a vpisy-revize inkoustem, 68 stran

datace:

17.7.1916 - 1.1.1917, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

autor datoval pouze počáteční datum zápisu; na přídeští 3 přílohy; většinu nápěvků užil autor ve fejetonu "Z pražského ovzduší".

číslo:

Z1916_19_3678

uložení a inv. číslo:

MZM JA_549_Z46_19_

formální popis:

autografní záznam, psáno tužkou

datace:

23.12.1916 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Jinak to nezbývá sednout si k oknu a čekat na smrť

poznámka:

poznámka editora: místo zápisu je odvozeno z následného nápěvku, datovaného a určeného místem; zápis datace lze číst jako 23. 7 i jako 23. 12. Editujeme 23. 12.

intervalově-rytmický derivát:g1#   00-6700-10-6700000-7
10.610.610.610.610.610.6161616161610.610.610.61616

místo zápisu:

[Praha], Místodržitelský palác

mluvčí:

člověk,

čas:

11 hod.

děj:

odevzdanost

poznámky:

poznámka LJ: na chodbě místodržitelské

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba