Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

69

inv. č.:

MZM JA_547_Z44

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou

datace:

5.11.1914 - 6.8.1915, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

na přídeští 3 přílohy

číslo:

Z1914_117_3545

uložení a inv. číslo:

MZM JA 547_Z44_117

formální popis:

autografní zápis, zapsáno tužkou

datace:

20.5.1915 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

oio ./.

kritika hudebního textu:

poznámka editora: nápěvek se opakuje 2x

intervalově-rytmický derivát:g1#   08-5-38-5
888888

mluvčí:

pták

označení:

ptáček

děj:

ptačí zpěv

poznámky:

poznámka LJ: onen ptáček stejných opak.[ovaných] motivů (spíše o něco než ve 2 s)

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba