Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky
ZOBRAZIT FILTR
ZRUŠIT FILTR

pramen nápěvku

číslo pramene:

64

inv. č.:

MZM JA 546_Z43

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

6.7.1914 - 4.11.1914, datoval editor

zdroj:

zápisník

číslo:

Z1914_103_3432

uložení a inv. číslo:

MZM JA 546_Z43_103

formální popis:

autografní zápis, zapsáno tužkou

datace:

22.10.1914 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Chceš jít na procházku?

poznámka:

poznámka editora: místo děje je prevděpodobné

intervalově-rytmický derivát:A#   001000
8812121212

místo zápisu:

[Brno]

mluvčí:

muž

jméno:

Leoš Janáček

označení:


věk:

60 let

děj:

otázka

poznámky:

poznámka LJ: Čert nepokojný. Já: Chceš jít na procházku?

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1914_104_3434 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba