Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

61

inv. č.:

MZM JA 544_Z41

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků

datace:

12.1.1914 - 12.7.1914, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

Kalendář Moravské agrární a průmyslové banky na rok 1914, 91 stran. V kartotéce uvedeno nové inv. číslo 72.556, zde uvádíme posloupnost: 544.

číslo:

Z1914_54_3191

uložení a inv. číslo:

MZM JA_ 544_Z41_54

formální popis:

autograf, zapsáno tužkou

datace:

20.5.1914 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

totiž zima

intervalově-rytmický derivát:g1#   001-1
16161616

místo zápisu:

cestou do Prahy

mluvčí:

muž

označení:

mladík

děj:

počasí

poznámky:

poznámka LJ: podnikavý mladík z Buenos Aires

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba