Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

55

inv. č.:

MZM_JA_539_Z 36

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

11.9.1910 - 28.5.1912, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

strany očíslovány chronologicky správně i když mezi s. 1 a 2 jsou s. 132-151.Některé nápěvky užity ve fejetonu "Píseň".

číslo:

Z1911_127_2999

uložení a inv. číslo:

MZM JA 539 Z36 127

formální popis:

autograf, zapsáno tužkou

datace:

11.9.1910 – 28.5.1912 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

o

intervalově-rytmický derivát:g1#   04-4
161616

mluvčí:

člověk,

děj:

[dětský pláč ?]

poznámky:

LJ: utišovalo se

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba