Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

55

inv. č.:

MZM_JA_539_Z 36

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

11.9.1910 - 28.5.1912, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

strany očíslovány chronologicky správně i když mezi s. 1 a 2 jsou s. 132-151.Některé nápěvky užity ve fejetonu "Píseň".

číslo:

Z1911_25_2913

uložení a inv. číslo:

MZM JA 539_Z 36_25

formální popis:

autograf, zapsáno tužkou

datace:

19.7.1911 – 29.7.1911 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

už mu ho daj!

kritika hudebního textu:

Ligatura cis-cis je patrně chybná, ruší syllabičnost.

poznámka:

Poznámka editora: datace vyplývá z následnosti. Nápěvk se opakuje 2x.

intervalově-rytmický derivát:g1#   0-70-2P
42228

místo zápisu:

[Hukvaldy]

mluvčí:

děvče

označení:

Děvče

děj:

výzva

poznámky:

LJ: Děvče druhému, aby prút ulomený dala ještě mladšímu. Nad nápěvkem zapsáno: "Pustý lán: vedle hřbitova rychaltického Žabenští vymřeli, Matuli vymřeli. " poznámka editora: Pravděpodobně se nevztahuje k nápěvku. Od 19. 7. 1911-6. 8. 1911 pobýval Janáček na Hukvaldech. Pokud autor neoznačil místo děje, pravděpodobná lokalizace jsou Hukvaldy a okolí.

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba