Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

55

inv. č.:

MZM_JA_539_Z 36

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

11.9.1910 - 28.5.1912, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

strany očíslovány chronologicky správně i když mezi s. 1 a 2 jsou s. 132-151.Některé nápěvky užity ve fejetonu "Píseň".

číslo:

Z1911_152_2885

uložení a inv. číslo:

MZM JA 539_Z 36_152

formální popis:

autograf, zapsáno tužkou, přeškrtnuto inkoustovým perem.

datace:

28.4.1911 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

za vdovca - šla

poznámka:

Poznámka editora: Datace je pravděpodobná; Nápěvek použil LJ ve fejetonu Píseň (viz LD 1, s. 392).

intervalově-rytmický derivát:g1#   0-70
161616

mluvčí:

[žena]

označení:

[Slovačka s krajkami]

děj:

o pastorkyni

poznámky:

LJ: měl tři děti macocha je jim a ony pastorkyněmi a má své 4 děti / chlapce. Poznámka editora: Mluvčí a její označení vyplývá z kontextu a charakteru zápisu. Z užití ve fejetonu Píseň lze soudit, že nápěvek byl zapsán v Brně ve starém divadle (ul. Veveří)... Titul nápěvku LJ zapsal mezi text svého komentáře.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1911_151_2883 > prohlédnout
nápěvek Z1911_151_2884 > prohlédnout
nápěvek Z1911_3_2886 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD 1, s. 392, fejeton Píseň

formální popis:

notosazba, tisk

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem r. 1911.

poznámky: