Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

55

inv. č.:

MZM_JA_539_Z 36

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

11.9.1910 - 28.5.1912, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

strany očíslovány chronologicky správně i když mezi s. 1 a 2 jsou s. 132-151.Některé nápěvky užity ve fejetonu "Píseň".

číslo:

Z1911_134_2864

uložení a inv. číslo:

MZM JA 539_Z 36_134

formální popis:

autograf, zapsáno tužkou

datace:

29.1.1911 datoval autor

jazyk nápěvku:

bez textu

poznámka:

Poznámka editora: nápěvek opatřen nečitelnými literami, připomínající přerušovanou vlnovku.

intervalově-rytmický derivát:g1#   07-202-2000
1288222222

místo zápisu:

Brno, Tivoli - dnes nám. Konečného

mluvčí:

dívka

označení:

[děvče z dobré rodiny]

děj:

smích

poznámky:

LJ:ševelení smíchu, s mladým studentem; Poznámka editora: mluvčí odvozem z LJ komentáře

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba