Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

54

inv. č.:

MZM_JA_538_Z 35

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, 107 stran

datace:

16.5.1909 - 26.8.1910, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

od strany 81 jsou zápisy nápěvků psány od zadu

číslo:

Z1910_39_2789

uložení a inv. číslo:

MZM JA_538_Z 35_39

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

27.5.1910 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

pro základní pojmy

poznámka:

poznámka editora: Datace a místo zápisu jsou pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:g1#   000005-2
16162416163232

místo zápisu:

[Praha, Národní dům na Vinohradech]

mluvčí:

[muž]

jméno:

[Zdeněk Nejedlý]

věk:

32 let

děj:

přednáška Zdeňka Nejedlého - k Ostrčilovi

poznámky:

poznámka LJ nad nápěvkem: Ostrčil našel [výroky?]; poznámka editora: soubor nápěvků zapsaných během přednášky Zd. Nejedlého (27. 5. 1910), některé užity ve fejetonu Letnice 1910 v Praze.

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba