Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

39

inv. č.:

MZM_JA_527_Z 24

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

10.9.1901 - 12.8.1902, datoval editor

zdroj:

zápisník

číslo:

Z1901_22_1304

uložení a inv. číslo:

MZM JA_527_Z 24_22

formální popis:

autograf, tužka, škrtnuto

datace:

8.12.1901 datoval autor

jazyk nápěvku:

česky

text:

na keho čekáš?

poznámka:

Poznámka editora: místo zápisu je pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:g1#   000-2-210
8444324

místo zápisu:

na ulici

mluvčí:

dívka

označení:

[děvče]

děj:

otázka

poznámky:

poznámka LJ: rozpustilé děvče k druhému na ulici` Poznámka editora: Nápěvek LJ užil ve fejetonu Nápěvky naší mluvy vynikající zvláštní dramatičností - viz LD 1., s. 297, kde je identický se záznamem v zápisníku.

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD 1, s. 297, fejeton Nápěvky naší mluvy vynikající zvláštní dramatičností

formální popis:

notosazba, tisk

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem r, 1903.

místo zápisu:

Brno

označení:

rozpustilé děvče továrnické

děj:

volání

poznámky:

LJ volá na jiné děvče