Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

47

inv. č.:

MZM_JA_525_Z 22

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír , 65 stran ++ příloha 7 f., rok 1901

datace:

17.7.1901 - 21.8.1901, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

na přídeští razítko: Jan Procházka, Brno, Rudolfská ul. č. 9. Většina nápěvků užita ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy s autorskou datací 20. 7. 1901-10.9.1901.

číslo:

Z1901_57_1251

uložení a inv. číslo:

MZM JA_525_Z 22_57

formální popis:

autograf, tužka, škrtnuto perem

datace:

21.8.1901 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

volaj čičinku

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   00-40-5
88888

místo zápisu:

[Hukvaldy - u Sládků]

mluvčí:

žena

jméno:

Antonie Sládková

označení:

matka

věk:

38 let

děj:

pokyn Lidce

poznámky:

Poznámka editora: Nápěvek LJ užil ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy - viz LD 1., s. 320, kde je identický se záznamem v zápisníku.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1901_56_1248 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD 1, s. 320, fejeton Nápěvky dětské mluvy

formální popis:

notosazba, tisk

datace:

21.8.1901 datoval autor

text:

Volej čičinku!

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem v letech 1904-1906.

místo zápisu:

Hukvaldy - u Sládků

poznámky:

LJ: ( nápěvek) - Lidka hned se obrací na všechny strany a hledá zrakem kočičku. Poznámka editora: Ve fejetonu LJ spojil nápěvky 1246-1248, 1251 v jeden dějový celek.