Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_58_1813

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_58

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

16.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

a ja tež půjdu

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   003-30
441244

místo zápisu:

[Hukvaldy ]

mluvčí:

dítě

jméno:

Ludmila Sládková

označení:

L.

věk:

3 roky

děj:

rozhodnutí

poznámky:

poznámka LJ: (s Vinc.)

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba