Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_50_1767

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_50

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

16.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

jak by ona střečkovala -

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:g1#   00300000
44444444

místo zápisu:

[Hukvaldy ]

mluvčí:

chlapec

jméno:

Vincenc Sládek

označení:

V.

věk:

8 let

děj:

divné chování

poznámky:


novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba