Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_81_1965

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_81

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

29.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

on letěl za nim a fuňal ho

překlad (Anglicky):


textová kritika:

Čertovi ] čertovi

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   00-250-3200
444444448

místo zápisu:

[Hukvaldy]

mluvčí:

žena

označení:

ženská starší

děj:

o psovi (Čertovi)

poznámky:

poznámka LJ: Ženská starší o čertovi; její děcko se ho leklo (vykládá jiné)

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba