Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_42_1844_2

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_42

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

16.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Dešto panbu

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:g   000-5
8888

místo zápisu:

[Hukvaldy],

mluvčí:

muž

označení:

Co tluče kamení po cestě

děj:

odpověď na LJ pozdrav

poznámky:


nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1903_42_1844_1 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba