Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_77_1943_1

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_77

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

29.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Vika tam haža!

překlad (Anglicky):


poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1   0002-7
4481616

místo zápisu:

[Hukvaldy]

mluvčí:

dítě

jméno:

Ludmila Sládková

označení:

L.

věk:

3 roky

děj:

oznamuje k LJ

poznámky:

poznámka LJ: (kamením na silnici)

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1903_77_1943_2 > prohlédnout
nápěvek Z1903_77_1943_3 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba