Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_42_1841

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_42

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

16.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

na uře (huře)

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:d1   01-5
4168

místo zápisu:

[Hukvaldy]

mluvčí:

dítě

jméno:

Ludmila Sládková

označení:

L.

věk:

3 roky

děj:

odpověď na LJ otázku

poznámky:


nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1903_42_1840 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba