Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_41_1838

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_41

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

16.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

ja ti koťatko nedam papať

kritika hudebního textu:

nápěvek není sylabický

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:g1#   000000p3-3-5-2
2.662.662.662.662.662.6648888

místo zápisu:

[Hukvaldy]

mluvčí:

dítě

jméno:

Ludmila Sládková

označení:

L.

věk:

3 roky

děj:

dětská mluva ke zvířeti

poznámky:

poznámka LJ: (jedním proudem, silně náhle) když Čert číhal ku koťátku

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba