Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_40_1828

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_40

formální popis:

autograf ,psáno tužkou

datace:

16.7.1903 – 6.8.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

vijó ót

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné

intervalově-rytmický derivát:g1#   003
448

místo zápisu:

[Hukvaldy - okolí]

mluvčí:

muž

označení:

pacholek

děj:

povel pro koně

poznámky:

poznámka LJ: slyšeno z daleka

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba