Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

49

inv. č.:

MZM_JA_532_Z 29

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír, psáno tužkou, 90 stran.

datace:

4.6.1903 - 6.8.1903, datoval autor

zdroj:

zápisník

poznámka:

většina nápěkvů z Brna a z Hukvald

číslo:

Z1903_3_1653

uložení a inv. číslo:

MZM JA_532_Z 29_3

formální popis:

autograf, psáno tužkou

datace:

ante 4.6.1903 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

a ja čekál!

intervalově-rytmický derivát:g1#   03-1-2
16161632

mluvčí:

chlapec

označení:

školák

věk:

cca 12 let

děj:

oznamuje

poznámky:

poznámka LJ: k jinému tak dobrosrdečně

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba