Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

38

inv. č.:

MZM_JA_528_Z 25

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

20.8.1902 - 26.4.1903, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

na přídeští LJ poznámky: Délka myšlenky nápěvné = minimum [...] buď se do té délky vyvine i formou neb ne. Čím menší forma, tím větší třeba do jejího vývinu modul. bohatství. Významný příznak české [...]

číslo:

Z1902_57_646

uložení a inv. číslo:

MZM JA_528_Z25_57

formální popis:

autograf, tužka, nápěvek škrtnutý

datace:

27.12.1902 – 31.12.1902 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

Lida sednúť ce! (chce)

poznámka:

Poznámka editora: datace odvozena z LJ korespondence konce r. 1902. Na Hukvaldech byl od 27.12. ~ 31. 12.1902.

intervalově-rytmický derivát:g1#   00P10-1
4848812

místo zápisu:

[Hukvaldy] - u Sládků

mluvčí:

dítě

jméno:

Ludmila Sládková

označení:

L.

věk:

2 roky

děj:

dětská mluva, pokyn

poznámky:

Poznámka LJ: (ostře mluví věty, pomálu[?]);

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1902_56_645 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba