Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

38

inv. č.:

MZM_JA_528_Z 25

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

20.8.1902 - 26.4.1903, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

na přídeští LJ poznámky: Délka myšlenky nápěvné = minimum [...] buď se do té délky vyvine i formou neb ne. Čím menší forma, tím větší třeba do jejího vývinu modul. bohatství. Významný příznak české [...]

číslo:

Z1902_22_571

uložení a inv. číslo:

MZM JA_528_Z25_22

formální popis:

autograf, tužka, nápěvek škrtnutý

datace:

ante 10.9.1902 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

patata!

kritika hudebního textu:

poznámka LJ k artikulaci: (určitě)

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   03-2
888

místo zápisu:

[Hukvaldy - u Sládků]

mluvčí:

dítě

jméno:

[Ludmila Sládková]

věk:

2 roky

děj:

dětská mluva

poznámky:

Poznámka editora: Nápěvek LJ užil ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy - viz LD 1., s. 328, kde je identický se záznamem v zápisníku. Nositel nápěvku analogicky odvozen z přechozího a následujícího;

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1902_22_570 > prohlédnout
nápěvek Z1902_22_572 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD1, s. 328, fejeton Nápěvky dětské mluvy

formální popis:

notosazba, tisk

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem v letech 1904-1906.

místo zápisu:

Hukvaldy - u Sládků

poznámky:

LJ: Ohlíží se a volá určitěji a určitěji: (nápěvek)