Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

pramen nápěvku

číslo pramene:

38

inv. č.:

MZM_JA_528_Z 25

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

20.8.1902 - 26.4.1903, datoval editor

zdroj:

zápisník

poznámka:

na přídeští LJ poznámky: Délka myšlenky nápěvné = minimum [...] buď se do té délky vyvine i formou neb ne. Čím menší forma, tím větší třeba do jejího vývinu modul. bohatství. Významný příznak české [...]

číslo:

Z1902_6_528

uložení a inv. číslo:

MZM JA_528_Z25_6

formální popis:

autograf, tužka, nápěvek škrtnutý

datace:

post 23.8.1902 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

spirať ./. ./.

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:g1#   0-2P2-2P2-2P
844844844

místo zápisu:

[Hukvaldy - u Sládků]

mluvčí:

dítě

jméno:

Ludmila Sládková

označení:

Lidka

věk:

2 roky

děj:

dětská mluva

poznámky:

poznámka LJ: pod nápěvkem: (sbírať jabka); druhé časoslovo! Poznámka editora: Nápěvek LJ užil ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy - viz LD 1., s. 327, kde je identický se záznamem v zápisníku.

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD1, s. 327, fejeton Nápěvky dětské mluvy

formální popis:

notosazba, tisk

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem v letech 1904-1906.

místo zápisu:

Hukvaldy

poznámky:

LJ: tj. sbírati jablka padalky, volá vyrůstající hospodyňka