Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky
ZOBRAZIT FILTR
ZRUŠIT FILTR

pramen nápěvku

číslo pramene:

39

inv. č.:

MZM_JA_527_Z 24

popis:

vázaný sešit s Janáčkovými zápisy nápěvků, čtverečkovaný papír

datace:

10.9.1901 - 12.8.1902, datoval editor

zdroj:

zápisník

číslo:

Z1902_118_1182

uložení a inv. číslo:

MZM JA_527_Z 24_118

formální popis:

autograf, tužka, škrtnuto perem

datace:

18.7.1902 – 21.7.1902 datoval editor

jazyk nápěvku:

česky

text:

ovoňaj ./.

kritika hudebního textu:

nápěvek se opakuje dvakrát

poznámka:

Poznámka editora: datace a místo zápisu jsou pravděpodobné.

intervalově-rytmický derivát:d   00-5
448

místo zápisu:

[Hukvaldy] - u Sládků

mluvčí:

muž

jméno:

Leoš Janáček

označení:


věk:

48 let

děj:

pokyn

poznámky:

poznámka LJ: Lidka voní kvítko;čemu už rozumí; Poznámka editora: Nápěvek LJ užil ve fejetonu Nápěvky dětské mluvy - viz LD 1., s. 323, kde je identický se záznamem v zápisníku.

nápěvek se objevuje v kontextu dalších nápěvků:


nápěvek Z1902_118_1183 > prohlédnout

novodobý přepis

originální zápis

zvuková podoba


Nápěvek se objevuje také v jiných pramenech s těmito změnami:

pramen nápěvku

číslo pramene:

93

popis:

Souborné kritické vydání díla LJ, řada I, svazek 1-1, 1-2, Editio Janáček, 2003

datace:

1875 - 1928, datoval autor

zdroj:

Literární dílo

poznámka:

citace prvního zveřejnění uvedena za každou statí

uložení a inv. číslo:

LD 1. s. 323, Fejeton Nápěvky dětské mluvy

formální popis:

notosazba, tisk

datace:

14.7.1902 – 10.9.1902

text:

povoňaj

poznámka:

Fejeton vyšel tiskem v letech 1904-1906.

místo zápisu:

Hukvaldy, u Sládků

děj:

pobídka

poznámky:

LJ: Vybízím Lidku, aby povoněla ku svojí voničce (nápěvek).