Projekt byl realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky:
Grantový projekt č. 408/06/1485, 2006-2008, řešitel MgA. Monika Holá, Ph.D., spoluřešitel PhDr. Eva Drlíková
Grantový projekt č. P409/11/2310, 2011-2015, řešitel doc. Monika Holá, Ph.D., spoluřešitel PhDr. Eva Drlíková